Wanneer zijn de kinderen vrij?

Vakantierooster schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2018

Goede vrijdag

Tweede Paasdag

30 maart 2018

2 april 2018

Koningsdag  27 april 2018 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart     10 mei 2018
Tweede Pinksterdag 21 juni 2018
Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018