OR

De Ouderraad van De Branding

De ouderraad is een belangrijke schakel tussen school en ouders. Ons doel is om ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken en de onderlinge contacten te bevorderen. De ouderraad zet zich in voor zaken die niet aan een individueel kind gekoppeld zijn, maar meer een algemeen karakter hebben.

 

Taken

De leden helpen actief mee aan activiteiten zoals de organisatie van de schoolreis, carnavalsviering, Sinterklaas, Kerstviering, Pasen, Avond4Daagse, schoolreis, Luco en andere acties. De ouderraad vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn altijd twee teamleden aanwezig.  De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen en legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders en MR door middel van een jaarverslag.

 

Wij verzorgen gedurende het hele schooljaar, samen met het schoolteam (de leerkrachten), diverse activiteiten voor de kinderen. Zo willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen naast een leerzame tijd, ook een gezellige schooltijd hebben.

 

Ouderbijdrage

De activiteiten van de ouderraad vallen buiten de normale bijdrage van de overheid, maar kosten wel geld. Daarom vragen wij ieder jaar aan alle ouders/verzorgers een ouderbijdrage per kind, zodat wij deze activiteiten kunnen organiseren. De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter alleen met uw bijdrage zijn bovengenoemde activiteiten mogelijk. De bijdrage is dit schooljaar op de Algemene Leden Vergadering, 19.10.2016, vastgesteld op €25,00 per kind van groep 1 t/m groep 7 en €10,00 voor kinderen in groep 8.

 

Activiteiten die wij vanuit de ouderraad onder andere bekostigen met de ouderbijdrage

Sinterklaas: Het ontvangen van Sinterklaas, individuele cadeautjes voor de kinderen en snoepgoed.

Kerstviering: Bijdrage voor de gezamenlijke kerstviering van de kinderen op school.

Carnaval: Carnavalsviering in de Dreef inclusief limonade en wat lekkers.

Pasen: De paashaas en de eieren die verstopt worden in de klassen.

Sportdag: Bijdrage voor de huur van het sportveld en de bijbehorende faciliteiten. Daarnaast een aanvulling op het schoolontbijt en limonade.

Avond4Daagse: Een snoepzak voor alle kinderen die ingeschreven staan en ook meelopen.

Schoolreis: Het verzorgen van de schoolreis in een driejaren cyclus. Een ‘kleine’ schoolreis, een workshopdag op school of nabijgelegen locatie en een ‘grote’ schoolreis waarbij we gebruik maken van bussen. De ouderraad trakteert op limonade met wat lekkers.

Afscheid groep 8: Alle schoolverlaters ontvangen een kleine attentie.

Luizen Coördinatie (LuCo): Aanschaf van materiaal, zoals kammen en handschoenen

 

Bijdrage

U kunt de ouderbijdrage voor hun kind(eren) overmaken op NL74 RABO 0173605443 t.n.v. Ouderraad De Branding o.v.v. de groep en de naam van uw oudste kind. Indien u liever contant betaald kunt u het bedrag in een gesloten envelop met de naam/ namen van uw kind(eren) erop afgeven bij de leerkracht. De penningmeester zal dit dan ophalen.

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.

 

Contact?

Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen, deze kunt u altijd mailen naar ordebranding AT hotmail DOT com of spreek één van ons aan op het schoolplein.

 

Leden 

Paula Engels, Sonja Gommans,Kim van Krugten, Madelon Hultermans.

 

Klik hier voor de statuten van de oudervereniging.

Klik hier voor het jaarverslag, besproken in de algemene ledenvergadering, 19 oktober 2016.