Geplande contactmomenten ouder en school

 

Wat

Wanneer/ voor wie

Informatieavond

Voor elk leerjaar zijn er een aantal specifieke zaken te vermelden die voor alle ouders interessant zijn om te horen en zien.

In het begin van het schooljaar

Voor de ouders /verzorgers van de groepen 1 tot en met 8.

Oudervertelgesprek

We starten het schooljaar met een gesprek waarin we u aan het woord laten. Het is geen kennismakingsgesprek, maar een contactmoment tussen u en de leerkracht waarin uw visie op uw zoon/dochter centraal staat.

In het begin van het schooljaar

Voor de ouders /verzorgers van de groepen 1 tot en met 8.

Inloopmiddag/avond

We heten u welkom in de klas van uw zoon/dochter, om u een beeld te geven van het reilen en zeilen in de klas. Ook worden themawerkstukken gepresenteerd.

Een aantal keren per jaar(zie kalender)

Voor de ouders/ verzorgers van de groepen 1 tot en met 8, broertjes, zusjes, oma’s en opa’s.

Rapporten

De groepen 3 t/m 7 krijgen drie per jaar een rapport.

Groep 1 en groep 2 krijgen één keer per jaar een rapport aan het einde van het schooljaar.

Rapport en Advies groep 8

Rapport: twee keer, aan het begin en aan het einde van het schooljaar.

Definitief advies en onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs: halverwege het schooljaar.

Ouderavond

Indien u een gesprek wenst met de leerkracht na het derde rapport bent u van harte welkom. U kunt dit dan bij de leerkracht van uw kind aangeven.

Groep 1 t/m 7

Na het 1e en het 2e rapport is er een ouderavond met 10-minutengesprekken om te spreken over de schoolprestaties.

Voor de leerlingen van groep 1 en 2 zijn er ook twee oudergesprekken in dezelfde periode en maar één rapport.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief wordt informatie gegeven en worden activiteiten toegelicht.

Maandelijks via het e-mailadres dat u aan school heeft doorgegeven. De nieuwsbrief staat ook op de website.

Website

De website is voor veel (nieuwe) ouders een belangrijke plek om informatie te vinden. Ook tijdens de schoolloopbaan leest u hier praktische informatie.

Actueel