Kwaliteitszorg

Kwaliteitsbewaking en verbetering is een continue proces op onze school. Dit is o.a. georganiseerd door het bijhouden van een leerlingvolgsysteem waarbij leerprocessen en leerresultaten worden geanalyseerd. Uit deze analyses, uit observaties en diagnostische gesprekken worden groepsplannen opgesteld en ingezet in het dagelijks handelen.

Het team blijft zich bekwamen door het volgens van cursussen en opleidingen. Er zijn verschillende specialismen in huis.  Tijdens bouwvergaderingen worden onderwijsinhoudelijke onderwerpen en processen, besproken en geëvalueerd.

Er is veel tijd en aandacht voor het taalonderwijs binnen de school. Dit heeft een positief effect op de resultaten van de kinderen.